Termeni si conditii Genarale de participare la concursul
``SURVIVOR ROMANIA``

 

 GENERAL

4.1.1. CONCURENTUL nu va putea comunica cu lumea exterioară sau cu rezidenții locali și nu va putea să se întâlnească cu oficialii producătorului, cu excepția cazului în care este nevoie de parasirea definitiva a locatiei sau eliminarea din Spectacol. PRODUCATORUL va împărtăși concurentului date despre condițiile necesare la intervale specificate și în mod regulat.Concurentul acceptă, declară și se angajează în prealabil să nu abandoneze Concursul sau locația, cu excepția cazului în care este eliminat în conformitate cu regulile Concursului.
4.1.2. Emisiunea va fi filmată într-un alt stat din afara Turciei, pe o insulă sau plajă selectată de PRODUCATOR. CONCURENTUL va avea voie să aducă la locația de filmare numai materialele și articolele, care sunt permise exclusiv de PRODUCĂTOR în formatul și condițiile originale ale Concursului.
4.1.3. CONCURENTUL acceptă, declară și se angajează să respecte și să îndeplinească măsurile și instrucțiunile date de PRODUCĂTOR care urmăresc să protejeze sănătatea fizică și psihică a CONCURENTULUI.
4.1.4. CONCURENTUL va trăi în condițiile stabilite de PRODUCĂTOR la locația desemnată. Toate condițiile menționate anterior sunt experimentate; cu toate acestea, pot fi schimbate și îmbunătățite în functie necesitatile de aplicare ale Producatorului si de condițiilor naturale.

4.2. IZOLARE

Nu va fi posibilă abandonarea locației cu excepția transferurilor dintre locație și unitățile înconjurătoare sau evenimente de forță majoră. Independența fizică a CONCURENTULUI nu va fi posibilă, deoarece oportunități precum navigația și alte oportunități de viață nu vor fi prezente în locația desemnată, orice încercare poate duce la accidente grave și chiar la moarte. În aceste condiții periculoase, CONCURENTUL acceptă, declară și se angajează în prealabil să nu abandoneze locația, unde CONCURENTUL recunoaște și acceptă că PRODUCATORUL nu este răspunzator pentru a oferi ajutor sau salvare. În legătură cu aceleași motive, doar echipele profesionale imputernicite de PRODUCATOR iau decizia pentru incapacitatea participantului de a continua concursul din motive fizice sau psihologice.

4.3. TERMEN

Filmarea emisiunii durează cel puțin 8 săptămâni. Acest termen poate fi prelungit sau scurtat la discreția unilaterala a PRODUCĂTORULUI, luând în considerare condițiile schimbătoare, condițiile climatice și alți factori externi. Toate persoanele care participă la spectacol, inclusiv CONCURENTUL, trebuie să respecte termenul de plecare la data stabilită anterior de PRODUCĂTOR pentru a participa la Concursul care va începe la ora stabilită de PRODUCĂTOR. Călătoria de întoarcere depinde de performanța tuturor persoanelor care participă la Concurs și de decizia PRODUCATORULUI. În orice circumstanță,Concursul poate fi încheiat în orice moment cu voința și prin decizia PRODUCATORULUI. Indiferent de motivele incetarii Acordului de participare, termenii si clauzele privind obligatiile concurentului raman obligatorii si valabile. Prin prezenta se acceptă, declară și se angajează să aprobe această prevedere cu prezentul acord.

4.4. SANCȚIUNI JURIDICE

4.4.1. CONCURENTUL va fi supus procedurilor legale din țara locației emisiunii. Dacă CONCURENTUL comite acțiuni considerate penale în conformitate cu legile țării menționate anterior, acestea nu vor fi scutite de sancțiunile pe care le reglementează aceste infracțiuni. Aceste reguli sunt aplicabile pentru toate conflictele dintre toate persoanele care participă la concurs, inclusiv CONCURENTUL, precum și conflictele cu terții.
4.4.2. CONCURENTUL acceptă conținutul în toate legile și regulamentele, care vor fi valabile pentru toate condițiile definite pentru procesele Concursului. Mai mult, concurentul este obligat să respecte toate regulile de salubrizare și codul de conduită valabil și aplicabil în domeniul de aplicare a spațiilor de locuit normale și a proiectelor de conformitate biologică.

4.5. INREGISTRARE SUNET ȘI IMAGINI

4.5.1. PRODUCATORUL are dreptul să înregistreze imaginile și sunetele CONCURENTULUI în fiecare locație și loc pe toată durata Concursului. CONCURENTUL nu are voie să ceară producătorului să schimbe locurile camerelor și microfoanelor.
4.5.2. Prin prezenta se aprobă înregistrarea zilnică (24 de ore) a imaginilor și sunetelor sale prin orice mijloace. Înregistrările zilnice ale CONCURENTULUI vor fi păstrate, iar pregătirea lor pentru difuzare, montaj, aranjare, etc, va fi la discreția producătorului.
 4.5.3. CONCURENTUL este obligat să participe si la toate probele, intalnirile și interviurile purtate cu oficialii PRODUCĂTORULUI în orice moment. Concurentul acceptă, declară și se angajează să răspundă la toate întrebările care i se adreseaza si să declare în mod explicit orice chestiune solicitată.