NOTĂ DE INFORMARE

 

cu privire la prelucrarea datelor personale în cadrul procesului de casting realizat de catre Acun Medya TV Productions SRL, pentru emisiunea SURVIVOR ROMANIA, difuzata pe postul TV Kanal D, apartinand societatii Dogan Media International SA

 

În vigoare începând cu data de 25.05.2018

 

 

1.       Cum colectăm și utilizăm (prelucrăm) datele dumneavoastră personale...................... 1

 

2.       Perioada de păstrare a datelor....................................................................................... 2

3.       Cui dezvăluim datele personale..................................................................................... 2

4.       Drepturile dumneavoastră............................................................................................. 4

5.       Transferul datelor personale înafara Uniunii Europene................................................. 7

6.       Securitatea.................................................................................................................... 7

 

7.       Modificări privitoare la nota de informare...................................................................... 8

8.       Întrebări suplimentare sau formularea unor reclamații.................................................. 8

 

 

 

Acun Medya TV Productions SRL, , societate înregistrata în România cu numărul fiscal 38631971,cu sediu social la Intrare Vasile Păun, nr1, etaj 3, ap. nr. 3, birou 6, sector 5, București, România (denumite în comun: „noi”), in calitate Operator, colectează prin intermediul formularelor de casting online („Formularele”) și prelucrează mai multe categorii de date personale de la candidatii (în continuare „dumneavoastră“ sau „Candidat”) la castingul online pentru Emisiunea ``Survivor Romania ``care se va difuza pe statia TV Kanal D („Emisiunea”) ceea ce, în conformitate cu legislația Uniunii Europene în domeniul protecției datelor, ne califică drept operator al acestor date cu caracter personal.

 

Știm că aspectele ce țin de viața dumneavoastră personală sunt deosebit de importante, iar noi tratăm aceste aspecte cu seriozitate. Această Notă de Informare descrie politicile și practicile noastre referitoare la colectarea și folosirea de către noi a datelor dvs. personale în legătură cu calitatea dvs. de Candidat la castingul pentru Emisiune și descrie drepturile pe care le aveți. Mai exact, veți găsi mai jos:

 

·      Ce date colectăm despre dumneavoastră;

 

·      Cum folosim și în general cum prelucrăm aceste date;

 

·      Temeiul prelucrării de date și perioada de păstrare a acestora;

 

·      Cui comunicăm aceste date; și

 

·      Modalitatea de stocare a datelor.

 

Vă rugăm să citiți cu atenție această notă de informare pentru a înțelege cum prelucrăm datele dumneavoastră personale.

 

1.              Cum colectăm și utilizăm datele dumneavoastră personale

 

1.1       Categorii de date: În cadrul Acun Medya TV Productions SRL, în contextul completarii formularului pentru inscrierea in scopul participarii dvs la emisiunea concurs ``Survivor Romania`` in cadrul procedurii de casting, colectăm și utilizăm următoarele categorii de date despre dumneavoastră (enumerarea nefiind exhaustivă), iar în cadrul documentului de față ne vom referi la acestea drept „Date Personale“.

 

(a)            Detalii personale, ca de exemplu: nume, prenume, data şi locul naşterii adresă, imagine (fotografie, voce), stare civilă, situaţie familială (date despre coabitare, etc.);

 

(b)            Detalii de contact, ca de exemplu: e-mail, număr de telefon;

 

(c)            Detalii educaţionale şi profesionale, ca de exemplu: domeniu de activitate, studii efectuate;

 

(d)            Preferinţe personale, comportament, opinii şi viziuni (care pot cuprinde date sensibile), ca de exemplu: preferinţe culinare, hobby-uri, călătorii, preferinţe culturale, stil vestimentar;

 

(e)            Date despre starea de sănătate şi intervenţii medicale;

 

(f)             Date despre cazierul judiciar

 

(g)            Date tehnice cum ar fi :adresa IP, tip dispozitiv, tip browser, ID utilizatorcand     accesati site-ul www.survivorromania.ro pentru a va inscrie la procedura de casting.

 

 

1.2       Scopul şi temeiul prelucării: Vom utiliza Datele Personale din categoriile menţionate mai sus în următoarele scopuri:

 

(a)            pentru identificarea candidaţilor eligibili raportat la formatul şi specificul Emisiunii, în baza consimţământului dvs.;

 

(b)            pentru comunicarea cu dvs. pe parcursul desfăşurării castingului, prevenirea fraudelor, dezvăluirea datelor către entităţi din grupul nostru, în temeiul interesului nostru legitim;

 

(c)            pentru gestiunea fiscală și contabilă, păstrarea/depozitarea și arhivarea documentelor, audit intern sau extern, conformarea cu solicitări întemeiate ale autorităților publice competente, în temeiul obligațiilor legale care ni se aplică.

 

(d)            Pentru protejarea interesele vitale ale participantilor la concurs/emisiune si oferirea masurilor de protective adecvate, in interesul nostru legitim

 

1.3       Datele personale prelucrate sunt furnizate direct de dumneavoastră.

 

2.              Perioada de păstrare a datelor

 

Datele dvs. personale sunt prelucrate numai pentru scopurile specificate mai sus și sunt păstrate doar atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care informațiile respective sunt prelucrate. Pentru candidatii care nu au fost selectati, datele personale sunt păstrate pentru perioada de 6 luni, pe care o considerăm necesară în mod rezonabil.

 

În situația în care vă sunt necesare informații suplimentare cu privire la durata de timp pentru care se păstrează informațiile dvs. personale, vă rugăm să ne contactați (consultați secțiunea

 

8, mai jos).

 

3.              Cui dezvăluim Datele Personale

 

3.1       Distribuirea Datelor Personale către alte societăţi afiliate

 

Datele Personale pot fi distribuite către orice altă societate care este membră a grupului nostru, în cazul în care considerăm că acest lucru este în interesul nostru legitim pentru scopuri

 

administrative interne (de ex. stocarea de date, CRM) sau pentru auditarea și monitorizarea proceselor noastre interne.

 

Putem de asemenea să distribuim datele dvs. personale cu societăți din grupul nostru dacă acestea ne furnizează produse și servicii, cum ar fi sisteme IT, precum şi furnizori de servicii specifice domeniului casting.

 

Accesul la datele dvs. personale este limitat numai la acei angajați cărora le sunt necesare acele informații pentru scopuri profesionale, și alte persoane numite de aceștia pentru îndeplinirea unor sarcini, în special angajați de la departamentele de marketing, resurse umane, servicii corporate, juridic, IT, securitate și financiar.

 

3.2       Dezvăluirea datelor către terți

 

(a)            Vom dezvălui partea necesară din datele dvs. personale numai în măsura în care sunt necesare și numai următoarelor categorii de terți:

 

(i)              alte entități cum ar fi autorități de reglementare, contabili, auditori, avocați sau alți experți externi, în cazul în care activitatea lor necesită aceste informații; și

 

(ii)             societăți care ne furnizează produse și servicii, cum ar fi furnizori de servicii in domeniul casting, sisteme IT și furnizorii de servicii de asistență aferenți, inclusiv arhivarea de emailuri, furnizorii de servicii de telecomunicații, realizare de copii de rezervă și recuperare în caz de dezastru, servicii de securitate informatică și alți furnizori de servicii externalizare, cum ar fi stocare în afara spațiului de producție propriu și furnizori de servicii de stocare în sistem cloud.

 

(b)            De asemenea, vom mai dezvălui datele dvs. personale unor terți în următoarele situații:

 

(i)              în cazul în care ne solicitați sau ne dați acordul în acest sens;

 

(ii)             în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială (ex: în cazul în care Acun Medya TV Productions SRL, sau o parte substanțială din bunurile sale, este achiziționată de un terț, situație în care Datele Personale deținute de Acun Medya TV Productions SRL vor constitui unul dintre activele transferate);

 

(iii)            în cazul în care avem obligația de a dezvălui Datele Personale ale dvs. pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităților, și după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerințe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activități ilegale;

 

(iv)           pentru a răspunde oricăror pretenții, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terț, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală; sau

 

(v)            pentru a proteja drepturile, proprietățile sau siguranța Acun Medya TV Productions SRL a angajaților săi, a clienților săi, a furnizorilor sau a altor persoane.

 

Unii din acești destinatari (inclusiv acţionarii noştri sau alţi afiliați) pot utiliza datele dvs. în țări aflate în afara Zonei Economice Europene. Vă rugăm să consultați secțiunea de mai jos pentru mai multe detalii privitoare la acest subiect.

 

3.3       Restricții legate de utilizarea datelor personale de către destinatari

 

Terții cărora le punem la dispoziție informațiile dvs. personale în temeiul paragrafelor 3.2(a)(i) și (ii) de mai sus sunt limitați (prin lege și prin contract) cu privire la modul în care pot folosi Datele Personale ale dvs. pentru scopurile specifice pe care le-am identificat noi. Întotdeauna ne vom asigura că orice terți cărora le divulgăm voluntar informațiile dvs. personale sunt supuși obligațiilor de confidențialitate și securitate în acord cu prezenta notă de informare și legislația aplicabilă (pentru evitarea dubiilor, acest lucru nu se poate aplica acolo unde divulgarea nu este decizia noastră).

 

Cu excepția celor detaliate mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată niciuna dintre Datele Personale ale dvs. vreunui terț fără a vă anunța, sau, dacă este cazul, fără a obține în prealabil consimțământul dvs.

 

4.              Drepturile dumneavoastră

 

4.1       Aveți anumite drepturi cu privire la datele dvs. personale.

 

(a)               Dreptul de a vă retrage consimțământul: în cazul prelucrărilor de date efectuate în baza consimțământului dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul în orice moment fără ca acest lucru să afecteze prelucrarea anterioară sau relația dumneavoastră cu noi, cu respectarea principiilor GDPR de proporționalitate si subsidiaritate.

 

(b)               Dreptul de acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.

 

Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

 

Aveți dreptul la informare privind măsurile noastre de protecție pentru transferul datelor dumneavoastră personale într-o țară din afara UE și ZEE dacă ne solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră personale, iar noi transferăm datele dumneavoastră personale într-o țară din afara UE și

 

ZEE.

 

(c)                Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor personale pe care le prelucrăm referitoare la dumneavoastră. Depunem eforturi rezonabile pentru a menține datele personale aflate în posesia noastră care sunt utilizate în mod continuu, corecte, complete, actualizate și relevante, pe baza celor mai recente informații de care dispunem.

 

(d)               Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:

 

·     contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,

 

·     prelucrarea este nelegală dacă solicitați restricționarea prelucrării în locul ștergerii datelor dumneavoastră personale,

 

·     nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale, sau

 

·     aveți obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.

 

(e)               Dreptul la ștergere:

 

Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, si dacă:

 

1.     Datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;

 

2.     Persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia sa particulara;

 

3.     Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 

4.     Datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine Operatorului.

 

cu excepția cazului în care datele sunt necesare:

 

i.         pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

 

ii.         pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;

 

iii.         în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau

 

în scopuri statistice; sau

 

iv.         pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

(f)                 Dreptul la obiecție: Puteți obiecta – în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneaviastră particulară, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.

 

Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.

 

(g)               Dreptul de a depune o reclamație: Puteți depune o reclamație la autoritatea de supraveghere a protecției datelor personale:

 

 

Nume:        Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

Adresă:       B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

 

Telefone:    +40.318.059.211

 

+40.318.059.212

 

Fax:            +40.318.059.602

 

Email:         anspdcp@dataprotection.ro

 

 

Vă rugăm să rețineți:

 

·     Perioada de timp: Vom încerca să vă îndeplinim cererea în termen de 30 de zile, termen care poate fi prelungit din cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

 

·     Restricționarea accesului: În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.

 

·     Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

 

·     Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite în secțiunea de mai jos.

 

4.2       În cazul în care doriți informații suplimentare cu privire la drepturile de mai sus sau în cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați (consultați secțiunea de mai jos).

 

4.3       Vom avea în vedere toate aceste solicitări și vă vom oferi un răspuns într-un termen rezonabil (şi în orice timp nu mai mult de o lună, termen pe care îl mai putem prelungi cu încă două luni în cazul în care solicitarea dvs. este complexă). Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere că există excepții de la unele dintre drepturile menționate. În cazul în care solicitarea dvs. este refuzată, Acun Medya TV Productions SRL vă va oferi o explicație cu privire la motivul pentru care solicitarea dvs. a fost respinsă.

 

4.4       În cazul în care se aplică vreo excepție, o să vă semnalăm acest lucru în momentul în care răspundem solicitării dvs. Înainte de a răspunde oricărei solicitări formulate de dvs., vă putem solicita anumite informații necesare pentru confirmarea identității dvs.

 

4.5       În situația în care aveți întrebări în legătură cu modul în care prelucrăm datele dvs. personale, vă rugăm să ne contactați (consultați secțiunea mai jos).

 

5.              Transferul datelor personale înafara Uniunii Europene

 

5.1       Informațiile personale pot fi prelucrate de personal al nostru care activează în afara Zonei Economice Europene (Uniunea Europeană, Islanda, Norvegia și Liechtenstein), precum și de alți împuterniciți, membri ai grupului nostru sau terți, pentru scopurile menționate la secțiunea 1.1. Puteți consulta detalii suplimentare cu privire la destinatarii datelor dvs. personale în secțiunea de mai sus.

 

5.2       În cazul în care furnizăm orice date personale privitoare la dvs. către membri ai grupului nostru sau alte societăţi afiliate sau împuterniciți dinafara ZEE, vom lua măsuri adecvate pentru a ne asigura că destinatarul protejează informațiile dvs. personale în mod adecvat, în conformitate cu prevederile prezentei note de informare. Aceste măsuri includ:

 

(a)            în situația furnizorilor de servicii cu sediul în SUA, încheierea clauzelor standard aprobate de Comisia Europeană sau aderarea de către furnizor la Privacy Shield (mai multe detalii sunt disponibile la adresa https://www.privacyshield.gov/welcome); sau

 

(b)            în situația furnizorilor de servicii cu sediul în alte țări aflate în afara Zonei Economice

 

Europene  (inclusiv  Turcia),  vom  încheia  clauze  standard  aprobate  de  Comisia

 

Europeană.

 

5.3       Pentru a solicita mai multe detalii cu privire la măsurile luate pentru a va proteja informațiile personale în cazurile menționate mai sus ne puteți contacta la orice moment (vedeți secțiunea 8).

 

6.              Securitatea

 

6.1       Acun Medya TV Productions SRL este determinată să protejeze informațiile personale împotriva oricărei pierderi, utilizări abuzive, dezvăluiri, modificări, indisponibilizări, acces neautorizat și distrugere, și își ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura confidențialitatea informațiilor personale, inclusiv prin utilizarea unor măsuri adecvate de natură organizațională și tehnică. Printre măsurile de natură organizațională, avem în vedere controlul accesului fizic în sediul nostru, instruirea personalului, şi depozitarea dosarelor fizice în fișete încuiate. Măsurile de natură tehnică includ parolarea accesului la sistemele noastre și utilizarea softurilor antivirus.

 

6.2       În procesul de furnizare a datelor cu caracter personal către noi, informațiile dvs. personale pot fi transferate prin internet. Deși depunem eforturi susținute pentru a proteja informațiile personale pe care ni le puneți la dispoziție, schimbul de informații dintre noi şi dvs. prin intermediul unei conexiuni la internet nu este 100% sigur. Prin urmare, nu putem garanta securitatea informațiilor dvs. personale pe care ni le transmiteți prin internet şi prin urmare transmiterea efectuată în acest fel se face pe riscul dvs. Odată ce am primit informațiile dvs. personale, vom utiliza proceduri stricte și metode de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste informații.

 

7.              Modificări privitoare la nota de informare

 

Această notă de informare poate fi modificată ori de câte ori considerăm necesar. Orice modificări efectuate la această nota de informare vor fi afișate pe aceeași pagină de internet, şi vă pot fi aduse la cunoștință prin email sau alt mijloc de comunicare, acolo unde este fezabil.

 

8.              Întrebări suplimentare sau formularea unor reclamaţii

 

Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră privind subiectul protecției datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la următoarele informații de contact:

 

Acun Medya TV Productions SRL

 

Adresă: Intrare Vasile Păun, nr1, etaj 3, ap. nr. 3, birou 6, sector 5, București, România

 

Email: Turkeymesut@acunmedya.com

 

Vom cerceta și vom încerca să soluţionăm orice astfel de reclamaţie sau cerere cu privire la drepturile dumneavoastră.

 

Dacă nu sunteţi mulţumit(ă) de răspunsul primit, puteţi depune o reclamaţie şi la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (vedeţi paragraful 4.1(g)).