NOTA DE INFORMARE

 

Actualizata la 15.04.2020

 

cu privire la prelucrarea datelor personale ale persoanele invitate pentru selectia/participarea, sau invitate in productia/difuzarea emisiunii-concurs TV `SURVIVOR Romania` ale Acun Medya TV Productions SRL si Dogan Media International SA - KANAL D

 

Aceasta este o Nota de Informare comună a radiodifuzorului SC Dogan Media International SA, societate cu sediul in Bucuresti, Bd. Marasti nr. 65-67, Intrarea D, Pavilion D, Sector 1, Cod Postal 011465, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.   J40/8139/2006, cod fiscal RO 18684823   si a producatorului Acun Medya TV Productions SRL , societate înregistrata în România cu numărul fiscal 38631971,cu sediu social la Intrare Vasile Păun, nr1, etaj 3, ap. nr. 3, birou 6, sector 5, București, România (denumite în comun: „noi”), in calitate Operatori Asociati, în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul general privind protecția datelor UE („GDPR”) și când ne referim la „noi”,ne referim la cele doua entitati. 

Confirmăm faptul că SC Dogan Media International SA si Acun Medya TV Productions SRL determina in comun scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor dvs. personale referitoare la producerea si difuzarea emisiunii-concurs SURVIVOR ROMANIA``
 Dorim sa vă oferim transparență in  modul în care vom prelucra datele dvs. personale în scopurile descrise în această Nota de Informare. Această Nota de Informare completează orice Politica de Confidentialitate pe care Dogan Media International SA si Acun Medya Tv Productions SRL le pun la dispozitia dumneavoastra separat, si abordeaza situatia   în care cele doua parti sunt Operatori Asociati ai prelucrarii datelor dumneavoastra personale. 

Considerăm că este responsabilitatea noastră de a vă proteja confidențialitatea datelor și de a va explica cum facem asta. Această Nota de Informare vă indica ce informații colectăm atunci când accesati website-ul www.survivorromania.ro, apartinand Acun Medya TV Productions SRL, precum si alte date cu caracter personal ce vizeaza inscrierea dvs la emisiune prin formularul de casting online, si participarea dvs.propriu-zisa la productia emisiunii de catre Acun Medya TV Productions SRL si difuzarea acesteia pe postul TV Kanal D, apartinand societatii Dogan Media International SA. De asemenea, stabilește drepturile dvs.în legătură cu datele dvs. personale. Drepturile dvs. în legătură cu datele cu caracter personal reglementate de această Nota de Informare pot fi exercitate împotriva oricăreia sau a ambelor parti.
 

Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Nota de informare pentru a intelege cum prelucram datele dumneavoastra personale. 

 

 

 

 

 

 1. CATEGORII DE DATE PRELUCRATE 

 

 1. De catre Acun Medya TV Productions SRL

 

Pentru Participanti si Concurenti:

 

 1. Nume, prenume concurent, prenumele intermediar, 
 2. data nașterii; sex; naţionalitate; 
 3. adresa de e-mail personal; domiciliu, nr telefon
 4. date carte identitate; numar, serie pasaport
 5. adresa IP, tip dispozitiv, tip browser, ID utilizator 
 6. educație și biografie
 7. date referitoare la hobby-urile candidatului
 8. date sensibile
 9. date cazier judiciar
 10. voce
 11. imagine foto si video
 12. semnatura
 13. orice alte date cu caracter personal care pot fi solicitate în mod legal să fie prelucrate pentru îndeplinirea scopurilor convenite

 

Pentru Invitati:

 1. nume, prenume
 2. date carte de identitate;date pasaport
 3. domiciliu, nr de telefon
 4. adresa email
 5. imagine video
 6. voce
 7. semnatura

 

 1.  De catre Dogan Media International SA:

 

      Pentru Concurenti, Invitati si Castigatori

 1. nume, prenume, nr telefon, adresa email
 2. imagine video
 3. voce
 4. copie CI
 5. date pasaport, dupa caz
 6. IBAN
 7. semnatura

 

 

 1. SCOPUL SI TEMEIUL LEGAL AL  PRELUCRARII

2.1  Recrutarea si pre-selectia participantilor/utilizatorilor in vederea inscrierii si participarii la productia si difuzarea emisiunii-concurs ``Survivor Romania``prin inscrierea si participarea la casting prin intermediul website-ului www.survivorromania.ro; apartinand Acun Medya TV Productions SRL, avand ca temei legal consimtamantul dumneavoastra.

2.2 Organizarea etapei a doua, a selectiei finale a candidatilor, de catre Acun Medya TV Productions SRL la o locatie anuntata dvs ulterior, telefonic, avand ca temei legal consimtamantul dvs.

2.3 În vederea scopurilor convenite, din prezenta Nota de Informare, următoarele tipuri de date cu caracter personal și date cu caracter personal / date de categorie specială pot fi colectate (categorii speciale de date/date referitoare la starea de sănătate fizică și psihică) pentru a facilita ajustări rezonabile în condiții de evaluare sau pentru a aborda situații neprevăzute, avand ca temei legal consimtamantul dvs.

 1.  Participarea dumneavoastra in calitate de concurent/invitat in emisiune, prin acordul sau conventia pe care o incheiati cu Acun Medya TV Productions SRL , avand ca temei legal executarea contractului.

 2. Demersuri si masuri intreprinse anterior in vederea redactarii si semnarii unui contract de confidentialitate si executarea acestuia cu Dogan Media International SA avand ca temei legal executarea contractului.

 3. Monitorizarea video prin CCTV cand accesati incinta Dogan Media International SA, avand ca temei legal interesul nostru legitim.

 4. Inregistrarea in contabilitate de catre Dogan Media International SA a operatiunilor privind plata premiilor catre castigatorii emisiunii-concurs, avand ca temei legal legislatia privind activitatile contabile..

 

 1.   Pentru arhivarea datelor conform legislatiei aplicabile;

 

 1. Pentru protejarea interesele vitale ale participantilor la concurs/emisiune si oferirea masurilor de protective adecvate, in interesul nostru legitim;

 

 1.   In scopul de a efectua viramentele catre castigatorii emisiunii-concurs si pentru efectuarea formalitatilor aferente pentru acordarea premiului revendicat de castigatori, de catre Dogan Media International SA, avand ca temei legal interesul legitim;

 

 1. Pentru a facilita procesul de programare in vederea procesarii analizelor medicale la clinica medicala, avand ca temei legal interesul legitim.

 

 

 1. Producerea de emisiuni/materiale promotionale de catre Acun Medya TV Productions SRL si difuzate pe postul TV Kanal D, pe care le vom putea folosi in orice format media (audiovizual, internet, print, radio, etc.) si difuza prin orice mijloc (TV, radio, internet), avand ca temei legal interesul nostru legitim;

 

 1.  Pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comerciala (ex: in cazul in care Dogan Media sau Acun Medya TV Productions SRL sau o parte substantiala din bunurile acestora, este achizitionata de un tert, situatie in care datele personale detinute de catre parti vor constitui unul dintre activele transferate), avand ca temei legal interesul legitim.
 1. PERIOADA DE PASTRARE A DATELOR

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate numai pentru scopurile specificate si sunt pastrate doar atât cât este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care informatiile respective sunt prelucrate.

 1. Pentru Participantii neselectati: datele personale colectate vor fi pastrate timp de 6 luni. 
 2. Pentru Concurenti,Invitati si Castigatori: datele dvs vor fi pastrate timp de 3 ani. Pentru datele utilizate pentru mediul online si platforme sociale, datele vor fi pastrate si dupa expirarea termenului contractual.
 3. Pentru Castigatori: datele dvs privind informatii financiare vor fi pastrate 10 ani, conform legislatiei aplicabile.
 1. CUI DEZVALUIM DATELE PERSONALE

 2. Distribuirea Datelor Personale catre alte societati afiliate

Datele Personale pot fi distribuite catre orice alta societate care este membra a grupului din care face parte Dogan Media International SA, sau din care face parte Acun Medya TV Productions SRL, in cazul in care consideram ca acest lucru este in interesul nostru legitim pentru scopuri administrative interne (de ex. stocarea de date) sau pentru auditarea si monitorizarea proceselor noastre interne. Putem de asemenea sa divulgam datele dvs. personale societatilor din grupul nostru daca acestea ne furnizeaza produse si servicii, cum ar fi sisteme IT.

Accesul la datele dumneavoastra personale este limitat numai la acei angajati carora le sunt necesare acele informatii pentru scopuri profesionale, si alte persoane numite de acestia pentru indeplinirea unor sarcini, in special angajati de la departamentele juridic, IT, securitate.

 1. Dezvaluirea datelor catre terti:

  1. alte entitati cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii; 
  2. societati care ne furnizeaza produse si servicii, cum ar fi furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv arhivarea de emailuri, furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica si alti furnizori de servicii externalizare, cum ar fi stocare in afara spatiului de productie propriu, cum ar fi sisteme/platforme tip ``cloud``.
  3. partenerii contractuali cu care noi am incheiat contracte in vederea executiei materialelor de promovare (daca este cazul) sau pentru realizarea altor servicii.

 

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA 

  1. Dreptul de acces: Puteti solicita informatii legate de datele personale pe care le detinem despre dumneavoastra, inclusiv informatii legate de categoriile de date pe care le detinem sau pe care le controlam, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat daca le-am obtinut indirect si cui sunt divulgate aceste date, daca este cazul. 

   1. Va vom oferi o copie a datelor dumneavoastra personale la cerere. Daca solicitati mai multe copii ale datelor dumneavoastra personale, va putem percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative.
   2. Aveti dreptul la informare privind masurile noastre de protectie pentru transferul datelor dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si SEE daca ne solicitati sa confirmam daca prelucram sau nu datele dumneavoastra personale, iar noi transferam datele dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si SEE.
  2.  Dreptul la rectificare: Puteti obtine de la noi rectificarea datelor personale pe care le prelucram referitoare la dumneavoastra. Depunem eforturi rezonabile pentru a mentine datele personale aflate in posesia noastra care sunt utilizate in mod continuu, corecte, complete, actualizate si relevante, pe baza celor mai recente informatii de care dispunem. 

  3.  Dreptul la restrictionare: Puteti obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale, in cazul in care: 

 1. contestati corectitudinea datelor dumneavoastra personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea, 
 2. prelucrarea este nelegala daca solicitati restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor dumneavoastra personale,
 3. nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra personale dar dumneavoastra le solicitati pentru stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau 
 4. aveti obiectii legate de prelucrare in timp ce noi verificam daca motivele noastre intemeiate prevaleaza.

5.4  Dreptul la stergere: Aveti dreptul sa solicitati sa stergem datele personale pe care le prelucram despre dumneavoastra. Trebuie sa ne conformam acestei cereri daca prelucram datele dumneavoastra personale si daca:

 1. Datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;

 2. Persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia sa particulara;

 3. Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 4. Datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine Operatorului.

  1. cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:

 5. pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;

 6. pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem;

 7. in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau

 8. pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

  1.  Dreptul la obiectie: Puteti obiecta – in orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastra personale din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamântul dumneavoastra ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terte parti. In acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care (i) putem dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau (ii) sau in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Daca obiectati la prelucrare, va rugam sa specificati daca doriti, de asemenea, ca datele dumneavoastra personale sa fie sterse, in caz contrar noi doar le vom restrictiona.

   • Puteti obiecta intotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastra personale in scop de marketing direct intemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastra. Daca marketingul s-a bazat pe consimtamântul dumneavoastra, va puteti retrage consimtamântul.

  2.  Dreptul de a depune o reclamatie: Puteti depune o reclamatie la autoritatea de supraveghere a protectiei datelor personale:

Nume:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, România

Telefone:

+40.318.059.211

+40.318.059.212

Fax:

+40.318.059.602

Email:

anspdcp@dataprotection.ro

 1. TRANSFERUL DATELOR PERSONALE IN AFARA ZONEI ECONOMICE EUROPENE

 • Informatiile personale pot fi prelucrate de personal al nostru care activeaza in afara Spatiului Economic European (Uniunea Europeana, Islanda, Norvegia si Liechtenstein), precum si de alti imputerniciti, membri ai grupului nostru sau terti, pentru scopurile mentionate la sectiunea 2

 • In cazul in care furnizam orice date personale privitoare la dvs. catre membri ai grupului nostru sau alte societati afiliate sau imputerniciti dinafara SEE, vom lua masuri adecvate pentru a ne asigura ca destinatarul protejeaza informatiile dvs. personale in mod adecvat, in conformitate cu prevederile prezentei note de informare. Aceste masuri includ, in situatia furnizorilor de servicii cu sediul in alte tari aflate in afara SEE (inclusiv Turcia), incheierea de clauze standard aprobate de Comisia Europeana.

 1. MASURI TEHNICE SI ORGANIZATORICE DE SECURITATE 

 • Dogan Media International SA si Acun Medya TV Productions SRL sunt determinate sa protejeze informatiile personale impotriva oricarei pierderi, utilizari abuzive, dezvaluiri, modificari, indisponibilizari, acces neautorizat si distrugere, si isi ia toate masurile rezonabile pentru a asigura confidentialitatea informatiilor personale, inclusiv prin utilizarea unor masuri adecvate de natura organizationala si tehnica. 

 • In procesul de furnizare a datelor cu caracter personal catre noi, informatiile dvs. personale pot fi transferate prin internet. Desi depunem eforturi sustinute pentru a proteja informatiile personale pe care ni le puneti la dispozitie, schimbul de informatii dintre noi si dvs. prin intermediul unei conexiuni la internet nu este 100% sigur. Prin urmare, nu putem garanta securitatea informatiilor dvs. personale pe care ni le transmiteti prin internet si prin urmare transmiterea efectuata in acest fel se face pe riscul dvs. Odata ce am primit informatiile dvs. personale, vom utiliza proceduri stricte si metode de securitate pentru a impiedica accesul neautorizat la aceste informatii.

 • MODIFICARI PRIVIND NOTA DE INFORMARE 

Aceasta nota de informare poate fi modificata ori de câte ori consideram necesar. Orice modificari efectuate la aceasta nota de informare vor fi afisate pe aceeasi pagina de internet, si va pot fi aduse la cunostinta prin email sau alt mijloc de comunicare, acolo unde este fezabil. 

 1. INTREBARI SUPLIMENTARE SI FORMULAREA DE RECLAMATII

Va rugam sa adresati intrebarile dumneavoastra privind subiectul protectiei datelor si orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra la urmatoarele date de contact:

Acun Medya TV Productions SRL

Intrare Vasile Păun, nr1, etaj 3, ap. nr. 3, birou 6, sector 5, București,

Email: Turkeymesut@acunmedya.com

sau la

Dogan Media International SA

Email: dataprotection@kanald.ro,

Adresa: Bucuresti, Intrarea Bd. Marasti nr. 65-67, Intrarea D, Pavilion D, Sector 1, Cod Postal 011465,

Tel: +40 031 4075555, Fax: +40 031 8055942.

Vom cerceta si vom incerca sa solutionam orice astfel de reclamatie sau cerere cu privire la drepturile dumneavoastra.

Daca nu sunteti multumit(a) de raspunsul primit, puteti depune o reclamatie si la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (vedeti paragraful 5.6).